Universiteit LeidenZegel Universiteit Leiden

Home > education > prospectiveNL 

Leiden Observatory

Scholieren - BSc - MSc - Phd

De Universiteit Leiden heeft een uitstekende reputatie in het verenigen van wereldvermaard wetenschappelijk onderzoek en uitstekend onderwijs in een hele reeks van vakgebieden, zie bijvoorbeeld de universitaire website. De Leidse Sterrewacht neemt het onderwijs in de sterrenkunde voor haar rekening, met opleidingen tot de internationaal erkende titels van BSc (Bachelor of Science), MSc (Master of Science) en Dr. (Doctor of `Ph.D.'). In het BSc-programma is Nederlands de voertaal, in het MSc programma Engels.

Het BSc-Programma

Het Leidse BSc-programma kan in drie jaar voltooid worden. Elk jaar omvat colleges en praktika overeenkomend met een totaal van 60 European Credit Transfer System (EC) punten, waarbij 1 EC het equivalent van een inspanning van ongeveer 28 uren vertegenwoordigt. Het eerste jaar richt zich vooral op de wiskunde en de natuurkunde. In het tweede jaar blijft de natuurkunde een belangrijk onderdeel, maar begint de sterrenkunde de plaats van de wiskunde in te nemen. Het derde jaar omvat voornamelijk sterrenkundevakken waarvan het eigen onderzoekproject een belangrijk onderdeel uitmaakt.

De opleiding sterrenkunde kent geen major/minor combinaties; in plaats daarvan bieden wij de mogelijkheid een dubbele propedeuse te doen met natuurkunde of wiskunde (ca. 25% zwaarder). Bevalt dit, dan kan de combinatie voortgezet worden in de vorm van een dubbele bachelor (ca. 30% zwaarder). Bij een geschikte keuze van het afrondende bachelor-onderzoek staat de weg open naar de masterfase van elk van beide opleidingen!

Algemene informatie over studeren in Leiden kun je vinden op de Leidse studiesite. On-line vind je ook een uitvoerige beschrijving van de bachelor-opleiding sterrenkunde inclusief de toelatingseisen. Op onze eigen website is tenslotte gedetailleerde informatie over het huidige BSc-programma sterrenkunde te vinden.

Het MSc Programma

Het Leidse MSc-programma vereist twee jaar (120 EC) en staat open voor studenten in het bezit van een bachelor sterrenkunde of natuurkunde, dan wel een daaraan gelijkwaardige vooropleiding. Het MSc-programma kent vier onderscheiden 'specialisations' (Research, Education, Communication, Science-Based Business) die de nodige voorbereiding op een grote variatie aan beroepsmogelijkheden leveren. De meeste studenten kiezen voor de opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker. Het studieprogramma daarvan omvat een keuze uit verschillende gevorderde colleges sterrenkunde en natuurkunde of wiskunde, gecombineerd met twee onderscheiden onderzoekprojecten.

Klik door voor algemene informatie over Leidse master-studies, voor informatie (in het Engels) over de Leidse opleiding MSc in Astronomy met zijn vier specialisaties, inclusief toelatingseisen en voor het sterrenkundig MSc-programma van dit jaar.

Masterstudenten worden al bij het begin van hun studie in het kader van hun onderzoekproject ingeschakeld bij het meest actuele wetenschappelijk onderzoek dat op het instituut wordt uitgevoerd. Zij hebben toegang tot alle faciliteiten van de Sterrewacht, en hebben daar ook hun eigen werkplek. Deelname aan de onderzoekprogramma's van de Sterrewacht garandeert onze masterstudenten bij uitstek een hoge mate van individuele begeleiding students.

Promoveren

Studenten met een voltooide master-opleiding in de sterrenkunde, de natuurkunde, of een vergelijkbaar terrein komen in aanmerking voor een promotieplaats aan de Sterrewacht. Promovendi krijgen een universitaire aanstelling met een vastgesteld salaris en recht op sociale voorzieningen en pensioen. Promotieplaatsen kunnen het hele jaar door beschikbaar komen, en worden geadverteerd op onze jobs website.

Er is geen algemeen `promotie-programma'. Promotieplaatsen zijn altijd voor een specifiek onderzoek (kijk vooral eens naar het onderzoekprogramma van de Sterrewacht en krijgen altijd een individuele invulling. Voor elke geadverteerde promotieplaats moet daarom een aparte sollicitatie ingestuurd worden! Bekijk vooral ook onze webpagina Ph.D. program die (in het Engels) veel meer informatie geeft.

Arbeidsmarkt

Sterrenkunde is een all-round opleiding. Afgestudeerde of gepromoveerde sterrenkundigen zijn aantrekkelijk voor werkgevers op allerlei gebieden vanwege hun probleemoplossend vermogen en analytische vaardigheden, waaraan tijdens de opleiding veel aandacht wordt besteed. Afstudeerders Sterrenkunde gaan vaak verder in de wetenschap met een promotieonderzoek aan de Sterrewacht Leiden. Na de promotie gaan velen door met sterrenkundig onderzoek aan een universiteit of observatorium, maar ook als je niet als wetenschapper wilt doorgaan, biedt de opleiding volop mogelijkheden. Veel afgestuurde of gepromoveerde sterrenkundigen komen dan ook terecht in high-tech onderzoeksinstituten of op onderzoeksafdelingen van bedrijven. Er is een speciaal alumniboekje gemaakt: alumniboek Sterrenkunde