Universiteit LeidenZegel Universiteit Leiden

Home > events > ingrid  

Leiden Observatory

Op 3 november j.l. organiseerde de Sterrewacht een mini-symposium ter ere van mevr. dr. Ingrid van Houten-Groeneveld.

De directe aanleiding voor dit symposium was de 85e verjaardag van mevr. Van Houten, maar tegelijkertijd werd met dit symposium ook haar bijna 50-jarige associatie met de Leidse Sterrewacht gevierd.

Samen met haar, in 2002 overleden, echtgenoot Dr. Kees van Houten heeft zij een vooraanstaande rol gespeeld in het onderzoek van de zgn. kleine planeten (of: planetoiden) die zich in grote getale in ons zonnestelsel bevinden, en die vnl. tussen de banen van Mars en Jupiter bewegen.

In de 60-er en 70-er jaren van de vorige eeuw waren de Van Houtens pioniers op het gebied van het systematisch onderzoek van kleine planeten. Met een speciaal voor dit doel ontwikkelde techniek lukte het hen om ook vele zwakkere kleine planeten te vinden, en een eerste schatting van hun baan-elementen te maken. De Van Houtens hadden daarbij een speciale voorliefde voor de klasse van de zgn. Trojanen: kleine planeten die de zelfde afstand tot de zon hebben als Jupiter en die in hun baan een vaste orientatie t.o.v. Jupiter behouden doordat ze zich nabij een zgn. Lagrange-punt bevinden.

In de lijst van ontdekkers van grote aantallen kleine planeten hebben de Van Houtens lange tijd een ereplaats ingenomen, een plaats die slechts recentelijk door geautomatiseerde surveys is overgenomen. Vermeldenswaard is daarbij dat de kwaliteit van hun werk door nader onderzoek veelvuldig is bevestigd.

Tijdens het mini-symposium werd het werk van de Van Houten's door Prof. Brian Marsden geplaatst in het kader van de vooruitgang in het onderzoek van kleine planeten gedurende de laatste veertig jaar. Prof. Marsden is verbonden aan het Center for Astrophysicis in Harvard, en hij is voormalig directeur van het Minor Planet Center aldaar. In dat centrum worden voortdurend de banen van alle bekende kleine planeten verbeterd, in het bijzonder de banen van die welke de aarde zeer dicht zullen naderen. Naast Prof. Marsden spraken Prof. Tim de Zeeuw, directeur van de Leidse Sterrewacht, Prof. Adriaan Blaauw, de nestor van de Nederlandse sterrenkunde, en de broer van mevr. Van Houten, Prof. Karl-Ontjes Groeneveld, emeritus hoogleraar kernfysica te Frankfurt.

Zie hier voor een fotografische impressie van het symposium.