Universiteit LeidenZegel Universiteit Leiden

Home > education > leraren 

Leiden Observatory

Activiteiten voor leraren en scholieren

De Sterrewacht Leiden organiseert diverse activiteiten voor leraren en groepen scholieren (klassen) onder begeleiding. Deze activiteiten zijn:

  1. Avondbezoek Oude Sterrewacht. Bij de rondleiding krijgen groepen eerst een inleiding tot de sterrenkunde, oud en modern, of een inleiding op een onderwerp naar eigen keuze. Vervolgens bezoeken we de (historische) kijkers. Als het helder is, kunt U een blik werpen op de Maan en de op dat moment zichtbare planeten. U kunt zich opgeven door te emailen naar:
  2. Middagen voor Leraren. De opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde organiseren informatieve middagen voor docenten natuurkunde aan de middelbare school, zowel bovenbouw als onderbouw. U kunt meer informatie krijgen, of U opgeven voor de emailverzendlijst door te emailen naar (zie ook hieronder)
  3. Laboratoriumbezoek voor Leerlingen. U wilt een speciale proef doen met een groep leerlingen? We kunnen U diverse faciliteiten aanbieden. Voor meer informatie emailt U naar (zie ook hieronder, en hier ).
  4. Actieve begeleiding bij profielwerkstukken. Dit programma start met een bijeenkomst op vrijdag 19 september a.s. U kunt zich nog opgeven bij (zie ook hieronder). Zie ook hier .
  5. Bezoek van studenten om uw klas te informeren over de studie sterrenkunde en/of natuurkunde. Voor informatie, email naar.

Voor meer informatie, kunt u hier terecht.

Het contactpunt-vwo bestaat uit Henk Buisman en Bert van der Hoorn, beiden natuurkundedocenten in het middelbaar onderwijs. Ze zijn afwisselend op maandag en vrijdag bereikbaar. De gemakkelijkste manier van communicatie is per email.

  • .
  • Telefoon: 071-5271715
  • website: contactpuntvwo